„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Aplikacja mobilna Misja Kampinos opracowana przez Stowarzyszenie ‘’Między Wisłą a Kampinosem’’, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
PROW 2014-2020.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

wstęp


Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem” powstała w kwietniu 2008 r. jako łącznik pomiędzy Unią Europejską a władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. 
Obszarem jej działania jest dziesięć gmin: Błonie, Brochów, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Łączna powierzchnia obszaru działania wynosi 93 740 ha, czyli prawie 940 km². 
Tereny te zamieszkuje około 118 463 osób. Jest to spójny pod względem terytorialnym, przyrodniczym, kulturowym oraz historycznym obszar, który znajduje się w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. 


Na jego terenie znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Lokalizacja w pobliżu Warszawy sprzyja rozwojowi turystyki. Obszar Puszczy Kampinoskiej jest ulubionym terenem wycieczek krajoznawczych mieszkańców stolicy. 
Obecny rozwój masowego transportu przyczynił się do tego, że wycieczki z początku rozwoju turystyki w XIX w. stały się dziś prawie codziennością. Jednak współcześni turyści oczekują lepszej informacji i infrastruktury w głębi puszczy. Szacuje się, że Kampinoski Park Narodowy odwiedza rocznie około miliona turystów.
Celem Lokalnej Grupy Działania jest propagowanie i wdrażanie środków, mających na celu rozwój gospodarczy oraz społeczny, a przede wszystkim podniesienie jakości życia na terenach wiejskich, odnowa wsi przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacja lokalnej społeczności.
Priorytetowym zadaniem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisła a Kampinosem” jest pokazanie terenu, na którym stowarzyszenie działa, jako atrakcyjne turystycznie. W tym może pomóc forma promocji Puszczy Kampinoskiej oraz atrakcyjność położenia w pobliżu królowej polskich rzek – Wisły.
Ideą Lokalnej Grupy Działania jest zbudowanie trójsektorowego partnerstwa publiczno-prywatnego celem budowania kapitału społecznego przez mieszkańców. 
Środki są pozyskiwane m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tej pory zrealizowano kilka inwestycji w celu poprawy jakości życia i aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców, m.in. park kulturowy w Leoncinie, kompleks boisk w Bieniewicach, plac zabaw w Borzęcinie Dużym czy boisko w Kiełpinie.
Copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl