„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Aplikacja mobilna Misja Kampinos opracowana przez Stowarzyszenie ‘’Między Wisłą a Kampinosem’’, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
PROW 2014-2020.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

rośliny


W ostępach puszczańskich dominującym drzewem jest sosna. Gatunkami domieszkowymi są dęby, brzozy, jesiony, olchy oraz topole. Wiele drzew ma status pomników przyrody ze względu na swój wiek, wielkość, czasem nawet historię danego terenu. 
Liczne drzewa związane z martyrologią powstania styczniowego 1863 r. – dęby czy sosny − na stałe wpisały się w lokalną topografię terenu i można je spotkać jako punkty pomiarowe na szlakach. 
Część pomników nazwana jest od gatunków, które reprezentują, np.: Sosna Królowej Bony, Stary Dąb Kobendzy czy Lesznowska Topola, która obecnie już praktycznie nie istnieje. 


Oprócz drzew występują tu liczne gatunki krzewów, takich jak jałowce czy cisy. 
Wielu roślinom grozi wyginięcie i są prawnie chronione. Do nich zaliczają się m.in. goździk piaskowaty, sasanka łąkowa, wężymord stepowy, góździeniec okółkowy, leniec bezpodkwiatowy, paprotnik kolczysty, wroniec widlasty oraz pomocnik baldaszkowaty.


Wielu gatunków roślin turyści nie mogą zobaczyć, ponieważ występują one na obszarze bagien, torfowisk lub łęgów zastoiskowych. Te ostatnie to łęgi olsowe z olszą czarną jako dominującym drzewem.
Są bardzo rozpowszechnione w Kampinoskim Parku Narodowym. Według danych biologów i leśników na terenie Puszczy Kampinoskiej stwierdzono ok. 1370 gatunków roślin naczyniowych, w tym 74 to rośliny prawnie chronione.


Copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl