„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Aplikacja mobilna Misja Kampinos opracowana przez Stowarzyszenie ‘’Między Wisłą a Kampinosem’’, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
PROW 2014-2020.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
turystyka

safari z aparatem

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wyznaczono 16 szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 355,5 km oraz Kampinoski Szlak Rowerowy wokół puszczy o długości ok. 145 km.

Najdłuższy szlak leśny ma ponad 56 km i jest wytyczony z Żelazowej Woli do Dziekanowa Leśnego. Ten zielony Południowy Szlak Leśny prowadzi turystów przez tereny o urozmaiconym krajobrazie.
Wokół Żelazowej Woli rozciągają się obszary rolnicze, następnie krajobraz się zmienia – z łąk przechodzimy na tereny torfowiskowe, aby w końcu wejść w las. Szlak prowadzi przez Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy ze skansenem budownictwa puszczańskiego.

Kolejnym szlakiem o długości ponad 50 km jest Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej. Ma on ok. 55,8 km i wiedzie z Dziekanowa Leśnego do Brochowa. Jest oznaczony kolorem czerwonym i prowadzi przez główne puszczańskie atrakcje i punkty, które warto zobaczyć. 
Niebieski szlak z Dąbrowy Leśnej do Kampinosu, o długości 49,8 km, wiedzie przez najważniejsze miejsca na terenie Puszczy Kampinoskiej. Na tym szlaku można zobaczyć m.in. najstarszy drzewostan w okolicy. Ponad 200-letnie drzewa rosną w obszarze ochrony ścisłej „Nart”. Szlak ten o nazwie Południowy Szlak Krawędziowy prowadzi turystów m.in. między dwoma rezerwatami – „Nart” i „Pożary”.

W północnej części Kampinoskiego Parku Narodowego jest poprowadzony znakowany zielony szlak o nazwie Północny Szlak Krawędziowy. Ścieżka o długości 41 km prowadzi od Tułowic aż do stacji kolejowej w Modlinie. Bardzo urokliwym obszarem jest teren pomiędzy Wisłą a ścianą lasu. Obszar ten nazywany jest Powiślem Kampinoskim, a na jego terenie można spotkać relikty dawnych
olęderskich osadników. 

Prawie 40 km długości ma na niebiesko zaznaczony Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza – XIX-wiecznego poety, który często wędrował po Puszczy Kampinoskiej. Szlak ten biegnie od Śladowa do Janówka. Rozpoczyna się na brzegu Wisły, by po paru kilometrach dotrzeć do ściany lasu.

Dla miłośników historii puszczańscy leśnicy przygotowali Szlak im. Powstańców Warszawy, który zaczyna się w Lesznie, a kończy w Truskawiu − żółty szlak o długości 19,5 km. W połowie trasy znajduje się położony w Wierszach cmentarz, na którym pochowani są żołnierze „Grupy Kampinos”. W pobliżu cmentarza znajduje się pomnik Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Kolejnym szlakiem powstańczym jest żółty Szlak im. Zygmunta Padlewskiego z Kampinosu do Nowego Polesia o długości 16,3 km. Upamiętnia jednego z przywódców powstania styczniowego, który przez jakiś czas miał siedzibę swojego sztabu w dworku w Kampinosie. 
Wschodnie tereny Puszczy Kampinoskiej to obszar, na którym we wrześniu 1939 r. toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskiem polskim a wojskiem niemieckim. Podwarszawski Szlak Pamięci z Lasek do Wólki Węglowej jest oddaniem hołdu bohaterom walczącym w tamtych czasach. Cały szlak ma długość prawie 12 km, oznaczony został kolorem czarnym. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się również czarny Szlak im. Kazimierza W. Wóycickiego o długości 11,5 km Prowadzi on z Truskawia do Palmir i jest poświęcony pisarzowi, zbieraczowi legend i podań ludowych. Szlak ten jest bardzo urokliwy o każdej porze roku. Szlak biegnie w pobliżu Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry.

W zachodniej części puszczy znajduje się znacznie mniej szlaków. Jednym z najkrótszych jest Brochowski Szlak Łącznikowy. Jego długość wynosi 8,3 km i jest oznaczony niebieskim kolorem. Łączy zabytkowy kościół w Brochowie z Borową Górą. 

Dwa kolejne szlaki są poprowadzone we wschodniej części puszczy. Oba mają długość 7,3 km i rozpoczynają się w Wólce Węglowej. Pierwszy z nich oznaczony żółtym kolorem nosi imię Stefana Żeromskiego. Szlak rozpoczyna się przy zachodniej bramie Cmentarza Północnego i prowadzi przez uroczyska i lasy do granicy z jednym najstarszych rezerwatów przyrody w okolicy – z rezerwatem „Sieraków”. 
Drugą trasą jest Szlak Przechadzkowy oznaczony czerwoną barwą. Jej początek znajduje się przy ul. Estrady w okolicach Opalenia. 
Następnym pod względem długości szlakiem jest oznaczony żółtym kolorem Szlak Borowy o długości 4 km. Ma charakter łącznikowy, ponieważ łączy przystanek w Nowinach z dwoma węzłami szlaków już na terenie lasu. 

Podobny charakter ma niebieski Palmirski Szlak Łącznikowy między Truskawiem a cmentarzem w Palmirach. Wzdłuż tej liczącej 3,5 km trasy jest wiele mogił i miejsc pamięci związanych z tragicznym losem Polski w czasie II wojny światowej. 

Najkrótszym szlakiem w Puszczy Kampinoskiej jest trasa o długości 2,6 km z Palmir do Mogilnego Mostku. Nosi on imię Antoniego Trębickiego, właściciela pobliskiej Łomny. Znakowany jest na żółto.

Kampinoski Szlak Rowerowy okala całą puszczę. Można przejechać łącznie ok. 145 km z Wólki Węglowej. Charakteryzuje się tym, że wiedzie głównie po drogach o asfaltowej nawierzchni, chociaż zdarzają się fragmenty poprowadzone drogami gruntowymi, a nawet leśnymi duktami.


DO POBRANIA (plik PDF, 2,1 MB)


Copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl